Project Description

FÖRELÄSNING

LINDA NEDERBERG

Starkare tillsammans!

Linda Nederberg vill vända trenden med negativ stress och psykisk ohälsa. Hennes engagemang går inte att ta miste på och bottnar i en egen livsresa, från Överlevarlandet till Livslevarlandet. För att bidra till en bättre värld har hon startat konceptet Stark & Smart. Linda menar att 2000-talets utmaningar kräver mental styrka och mängder med smarta val, av oss alla – och det nu!

Föreläsningen visar på smarta val och ger verktyg som hjälper oss att må bra och prestera vårt bästa.
Ett första val är att se sig själv som sin egen ledare. Ett andra är att säga ja till ansträngning. Ett tredje är att byta sanningen ”ensam är stark”, till ”starkare tillsammans”. Ett fjärde är att sluta älta problem och istället ta ett steg framåt. Ett femte är att sluta göra det som inte fungerar och istället göra nytt.

Det finns många smarta val, men ett som Linda återkommer till är att jobba tillsammans och dela på ansträngningen – för det vi vill ska bli bättre. Eftersom att vi är starkare tillsammans.

Linda Nederberg är föreläsaren som utmanar, berör och stärker med målet att du som deltar ska gå från ord till handling – och göra vardagen bättre för sig och andra! Symboliska bilder och träffsäkra dramatiseringar förstärker budskapet och gör föreläsningen till något mer än en vanlig föreläsning.

|| PRISNIVÅ ||

BOKA LINDA

Jag fick en spark i baken…

Åhörare efter föreläsning

Från Överlevarlandet till Livslevarlandet

Vi är alla vår egen ledare och väljer våra liv, medvetet eller omedvetet. Vi väljer att leva i Överlevarlandet eller i Livslevarlandet. Vi väljer stress eller balans, missnöje eller nöjdhet, instängdhet eller frihet. I självbiografin från Överlevarlandet till Livslevarlandet berättar Linda Nederberg om sin resa från ett ohälsosamt driv med förödande konsekvenser, till en bättre balans och en större mening.

Föreläsningen bygger på Lindas livsresa och blandar traditionell föreläsning med korta dramatiserade kollage. Den är uppbyggd kring tankeväckande frågor och symboliska naturbilder. Följ med på en spännande resa bort från fördömande livsregler, med måsten, borden och förbud till ett friare liv med lust, driv och ödmjukhet. Som åhörare serveras ni en rad tankeväckande frågor kring de egna valen i livet och arbetslivet.

Efter Linda delat med sig av sin resa bjuder hon på livscoachning som hjälper er att ta sikte på ert eget Livslevarland och göra medvetna val som hjälper er att ta kommandot över det egna livet och både må bra och lyckas med det ni tycker är viktigt.

|| PRISNIVÅ ||

BOKA LINDA

VÅRA STJÄRNOR