Project Description

FÖRELÄSNING

FREDRIK LINDGREN

Mastermind Engineering – Bli en vinnare i ditt liv!

Vill du bli vinnaren i ditt liv?
Mastermind Engineering är en inspirerande kunskapsföreläsning som handlar om hur du kan bli vinnaren i ditt liv.
Fredriks målsättning är att ge dig som åhörare kunskaper, insikter och verktyg som du kan använda för att lyckas med det du drömmer om.
Vi människor har en förmåga att tvivla på vad vi kan åstadkomma – vi sätter upp hinder som gör att vi inte lyckas .
Vad har du för drömmar som du vill uppfylla? Har du någonsin tvivlat på din förmåga eller sagt att du inte kan, duger, inte har möjlighet. Eller tyngst av allt sagt att: “det blir nog bara en dröm”.
Det är mänskligt att känna tvivel och oro inför något vi ännu inte behärskar. Olika omständigheter i våra liv ger oss argument till varför vi inte lyckas med det vill, men slutligen är det på vilket sätt vi hanterar yttre- och inre omständigheter som leder till våra resultat.
Drömmar är livsviktiga för att våra liv ska kännas meningsfulla. Frågan är bara hur vi ska göra för att lyckas med det vi drömmer om. Vår verklighet är ju som den är!

Din inre styrka är vinnaren i ditt liv. Lär dig hur du stärker den – och upptäck allt som är möjligt för dig.

Häng med på en inspirerande kunskapsföreläsning där du får kunskaper och verktyg som hjälper dig att nå dit du önskar.

Du kan bli en vinnare i ditt liv!

|| PRISNIVÅ ||

BOKA FREDRIK

Dream it – Live it – Love it. Say it and make it Count.

Fredrik Lindgren, ur hans föreläsning

Om att bli utbränd och att komma tillbaka

Stress på jobbet och i privatlivet är en av vår tids viktigaste hälsofrågor. Tempot i våra liv ökar ständigt vilket kan leda till sömnrubbningar, upprepande tankemönster, svårigheter att släppa tankar på jobbet och privatlivet blir lidande. Det allvarliga är att vi kan bli sjuka av stress, utbrända. Att bli utbränd är något alla förlorar på – arbetsgivare, vänner, familj och ytterst individen själv. Föreläsningen grundar sig i Fredriks självupplevda erfarenheter om att bli utbränd och resan tillbaka till ett friskt liv. Lär er se varningstecknen och agera i tid. Livet är nu!

|| PRISNIVÅ ||

BOKA FREDRIK

Mental hälsa genom kost och träning

Att sund kost och träning är bra för oss vet alla men vad som inte är lika känt är på vilket sätt sund kost och träning gör underverk för vårt känsloliv. I föreläsningen tar Fredrik fasta på den senaste forskning inom området. Åhörarna kommer att kunna finna sitt eget varför – sin egen motivation kring kost och träning.

|| PRISNIVÅ ||

BOKA FREDRIK

VÅRA STJÄRNOR