Project Description

FÖRELÄSARE
PROCESSLEDARE
MODERATOR

Charlotte Signahl

Charlotte Signahl är en uppskattad föreläsare som vågar använda humor, kärlek och fakta för att ge dig som publik inspiration och mod att inse att ansvaret och möjligheter till lösningar ligger hos oss alla. Charlotte anlitas både av arbetsplatser som har stora utmaningar och konflikter och arbetsplatser där det främst behövs lite energi och skratt för att motivationen ska öka och arbetet för en mer inkluderande arbetsplats ska ta fart igen.

Charlotte har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.

Hör av dig till oss för att boka Charlotte som föreläsare, processledare eller moderator!

Tack för en jättebra föreläsning med många aha-upplevelser och dessutom presenterat på ett underhållande sätt.

Christine Damström, Bodens kommun

BOKA CHARLOTTE

VÅRA STJÄRNOR